• Бүрүткел

Временно ажылдап турар улуска, өөредилге дээш санап бербес боор чүве бе?

0 бадылал
Временно ажылдап турар мен, мээң өөренип турар үемде шалыңым санап бербээн.

Кыйгыртыым апарып берген мен. Айтырарымга, временно ажылдап турар улуска, өөредилге дээш санап бербес дээр.

Ындыг боор чүве бе?
аалчы талазындан 21 Март, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
- Ийи черде өөренип турар улуска, чүгле бир өөредилге чери дээш төлээр боор.
- Ийи черде ажылдап турар улуска, чүгле кол ажылы төлээр боор.
 
- Өөредилге чери госакредитациялыг болур уржулуг.
 
Работник уходит на сессию
 
Предоставление учебного отпуска
 
 
Глава 26. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ,
СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
© КонсультантПлюс, 1992-2014
 
аалчы талазындан 21 Март, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...