• Бүрүткел

Техникум соонда ВУЗ-че ЕГЭ дужаарда Кызылга ТывГу баар бе азы ВУЗ-че баргаш дужаар бе?

0 бадылал

техникум доозар мен .бо 20 ажып труда уже дипломум ап алыр мен.Ам вузче дужаар дээш.ЕГЭ дужаап алыр херек. ону мен ,тывгу га дужаап болур мен бе,2 поток Биле?азы ыяп дужаап кирер деп турар вузка дужаар мен бе?билбейн тур мен.тайылбырлап беринеринерем.билир улус.

Үндезини: http://vk.com/wall-51585477_295372
admin 22 Июнь, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
сен ЕГЭ дужаар дээш заявление долдурган сен бе техникумунга?долдурган болзунза 11класс дооскан оореникчилер-биле картай дужаар турган сен.ам ийи дугаар волнага дужаар кылдыр бижидип алган болзунза бо айнын чээрби ажып турда ТГУга дужаар боор сен.ЕГЭже киирер пропускуну ИОКОдан алыр сен,ында бижип каан боор кайы адреске дужаарын.дужаар деп турар университединге база дужаап болур сен.
Айс 02 Июль, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...