• Бүрүткел

Өскүстер бажың оочурунда кандыг улуска бир дугаарында бээрил?

0 бадылал
Өскүс дээш бажың оочурунда турар мен, бо чылын алыр улус даңзызынче (списогунче) кирип турган мен. Оон перерегистрация соонда бо чылын алыр-албазым билдинмес дей берген. Бодум бот-ие мен.
Кандыг улуска бир дугаарында бээрил?
аалчы талазындан 29 Июнь, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
Оочурнун эгезинде турар улус ап аар чорду, инвалидтер шуут саадавайн алыр чорду, ам опеялыг болза база саадавас боор ужурлуг
Даваа 02 Июль, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...