• Бүрүткел

Ажы-төлдүг келинни айтырарда, өпеязы өскен тудум аартаар дээр. Кандыг уткалыг аартай бээр боорул?

0 бадылал

Мен 2 хар чедер деп барган оолдуг мен аан, ам база иштиг мен.

Кыштан бээр божуур. Оглум ачазы-биле чурттап турар бис, ынчалза-даа мени айтырбаан ам-даа. Чогум таныжып каапканнар. Күстен бээр айтырар деп боданып турар дээр.

Мээн авам тыва ёзу-чурмнар билбес, орус ашактыг аан. Ынчангаш бодум билип алыксап тур мен =) Өпеязы өскен тудум, өртээ аартаар дээр ийик чоп? Кандыг уткалыг аартай бээр? База 2 дугаар иштиг болза, 2 катап аар боор бе? 

Харыылап берип көрүңерем, билиир улус!

Люди, подскажите , пожалуйста! Мен 2хар чедер деп барган оолдуг мен аан,ам база иштиг мен.Кыштан бээр божуур.Оглум ачазы биле чурттап турар бис,ынчалза даа мени айтырбаан ам даа.Чогум таныжып кааннар.Кустен бээр айтырар дп боданып турар дээр.Мээн авам тыва обычайлар билбес,орус ашактыг аан.Поэтому хочу сама все узнать =) Опеязы оскен тудум ,ортээ аартаар дээр ийик чоп?кандыг уткалыг аартай бээр? И 2 дугаар иштиг болза,2 катап аар боор бе?харыылап берип корунерем,билиир улус!

Үндезини: http://vk.com/wall-51585477_310357
admin 20 Июль, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Айдемир Ондар

ортээ аар дээрге акша биле садып аар ортек эвес. Хундулээр унези боор чуве диин. Силерни, ада-иегерни . Тыва езуда калым толээр акша биле садып аар деп чуве чок. Чугле улуг уруу ,бичии уруу дээш арага кудар чуве диин.

admin 25 Авг, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...