• Бүрүткел

Ужар-хемеге аъш-чем ап болур бе?

0 бадылал

Экии Тывалар! 

Тайылбырлап бериңерем, Иркутскче ужар-хемелеп чоруурга тыва арага биле хой эъдин ап алырым ол, чөпшээрээр чүве бе?

Үндүрүп берип көрүңер, 1 дугаар ужар деп турар кижи диин мен )

Экии Тывалар! Тайылбырлап беринерем,Иркутскче самолеттап чоруурга тыва арага биле хой эъдин ап алырым ол, чопшээрээр чеве? Ундуруп берип корунер, 1 дугаар ужар деп турар кидинь мен)

Үндезини: http://vk.com/wall-59116834_17777
admin 29 Авг, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

Силерниң харыыңар

Тыва дыл ажыглаарын дилээр дир бис. Тывалап парлаары.
Чонга көргүзер адыңар (күзелиңер ёзугаар):
Кичээнгей: э-адрезиңер чүгле силерге дыңнадыглар чоргузарында ажыглатынар.
Спам удур хыналда:
Моон соңгаар хыналда эртбези-биле, кириңер азы бүрүткедип алыңар.

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...