• Бүрүткел

Кожуунга чурттап тургаш, ам солагай(левый) дачада чурттай бергеш 6 айлыг опеяамны каяа тарыдып ап болур мен?

0 бадылал
Чи Хе 16 Окт, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

3 харыы

0 бадылал

Орлан Ондар

Левый дача улузу Республиканский детская поликлиника баар Ресбольница чанында 40 участок

admin 17 Окт, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Долаана Оюн

2 дугаар бичии уруглар поликлиниказы 10 азы 40 дугаар участокка хамаажыр силер. Эгезинде бодуңарның долу адрезиңер билип алыңар. Солагай дачаларны ийи участокче чарыпкаан(10,40--Обществоңар,ряд,кудумчунуң ады,каш дугаар остановка чанында. Оон баарының бертинде регистратураже долгап алгаш айтырып алыр силер-каш дугаар участок, бичии 1хар четпээн уруглар хүлээр хүнүн, каш шакта, кайы кабинетке. Тел регистратураның: 6-14-24. Оон хүлээр хүнүнде эмчиңерниң,сестраңарның телефонун (ол улустуң чөпшээрели-биле) дилеп ап болур боор.

admin 17 Окт, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Орлан Ондар

Л\б дача улузун чүгле 40 участок хулээп ап эгелээн.

admin 20 Окт, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...