• Бүрүткел

"Работа на дому"-деп каан чарлал номчааш чагаа октаптарымга акша переводтаңар-дээр, оон кижини мегелеп кааптар ирги бе?

0 бадылал

 

Работа на дому-деп каан чарлал номчааш чагаа октарптарымга ашка переводтанар-дээр, оон кижини мегелеп кааптар ирги бе, азы анаа бе, шенээн улус бар бе?

 

Үндезини: http://bodal.ru
admin 19 Окт, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

2 харыы

0 бадылал
Меге чүве-дир. Ажылдакчызындан акша негеп турар улуста өске акша ажылдап алыр аргазы чок бооп турар-дыр. Кажан-даа ажылче ап алыр бис, азы ажылдап өөредип каар бис дээш силерден акша негеп турар болза меге чүве-дир деп билип алыңар.

Ол ажыл шынап акша ажылдап алыр турган болза, силерниң эң үнелиг "үеңер" дээш силерге харын шалың хевиринде акша төлээр уржулуг.

Ам ол чагаа чоргузупкан улузуңар, силерче ам-даа элээн чагаалар чоргузуп кээр. Оларны тогбаңар.

Паспорт болгаш өске документи медеглелдериңер чоргуспаан боор силер деп бүзүрээр кижи-дир мен.
admin 19 Окт, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Anai-Khaak Mongush

Мегелеп кааптар диин ындыг улус, каш-даа кижи мегелеттирген. Оон телефон тутпас апаар.

admin 19 Окт, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...