• Бүрүткел

Тывага каяа ном парладып, үндүрүп болурул?

0 бадылал
admin 22 Окт, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

3 харыы

0 бадылал

Ира Кужугет

Колдуу-ла улус Абаканга парлаттырар хевирлиг чорду, ындаа өртээ чиик бооп турар.

admin 18 Ноя, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Орлан Ондар

ОАО "Тываполиграф"

admin 18 Ноя, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Надежда Сат

"Аныяк" типографиязы

admin 18 Ноя, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...