• Бүрүткел

Ажыл чок ашактар, болгаш оларны азырап турар уруглар. Чүге тыва уруглар чалгаа ашактарын азырап олурар боорул?

0 бадылал
admin 15 Ноя, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
Мен бодаарымга, шупту чүве ынакшылда, ынак-ла болгаш шупту чүвени шыдажып, ажыл чок эжин азырап чоруур деп бодаар-дыр мен, бир эвес ол чок болза кым-даа өске кижиге куду көрдүрүп, базындырбас боор.
Тыва 30 Апр, 15 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...