• Бүрүткел

Чаа чыл таварыштыр тыва шүлүктер болза?

+1 бадылал
Гуру 31 Дек, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Чаа чылдың бүдүүзүнде

Чаа чылдың бүдүүзүнде
Чагган хар дег күзээшкиннер
Аалыңарны ойбас болзун,
Агарты чаап, арыглазын!

Хой чылы Силерге ам
Хоомай эвес кежиин сөңнээр,
Оруун улаар Аътты алгап,
Ойнап-хөглеп үдээлиңер!

Аъш-чемни делгеп салып,
Аравыста хөөрежип,
Аас-кежиин курайлаалы,
Арбын, элбек, чаагай болзун!!!

Хүндүткел-биле, Силерниң М.Ооржак.
2014 ч., декабрь 30, эртенгиниң 10.29 мин.
Туран хоорай.

admin 05 Янв, 15 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...