• Бүрүткел

Чаававыстың 35 харлаанында белек кылдыр чүнү садып бээр болза эки ирги?

+1 бадылал
аалчы талазындан 12 Март, 15 айтырыг салдынган
Үлежир:

3 харыы

0 бадылал
Аяк-сава дээш оон янзы-янзы чүүлдер берип болур!
SaiDash. 12 Март, 15 харыылаттынган
0 бадылал
Алдын-мөңгүн каасталгалар
аалчы талазындан 12 Март, 15 харыылаттынган
0 бадылал
техника (чижээ: смартфон(телефон), пароварка, фен(утюжок) дээш оон-даа өске), тускай белекке бээр сертификаттар, кадыкшылга дузалаар чүүлдер (санаторийже путевка, массаж курстары, диш эмчизинче сертификат, аныяк-чараш артар кылдыр салон "красотыже" процедуралар өртээ дээн чижектиг).

Азы тыва ёзуларга даянып алгаш белектерден сагыштап болбас чүве бе? Чижээ: Торгу-пөс(бөдү оон күзели-биле бир чүведен даарап|даараттырып-даа алгай-ла), тыва сүвенирлер азы тыва национал хеп (платье, тон, идик. Шагаа кээрге-ле кедип, чаңчылдарын сагывышаан ажы-төлүнге үлегер-даа боор ыйнаан). Дээш эттир сагыштап чоруптум ышкаш :)
admin 12 Март, 15 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...