• Бүрүткел

9-10 харлыг оолдарга чараш тыва идиктер кайда садып турарыл?

+1 бадылал

Кышкы эвес, анаа тыва хеп-биле кедер идиктер. 

аалчы талазындан 14 Март, 15 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
Магазин-аталье "Довурзак" Башняда, "Өлчей" садыы Центрде
аалчы талазындан 10 Апр, 15 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...