• Бүрүткел

Смартфон ажыглааны дээш акша ажылдап алыр аргалардан айтып бериңерем?

0 бадылал
admin 10 Апр, 15 айтырыг салдынган
Ындыг программалар хой, ынчалза-даа чамдык "партнерский" приложение азы оюннар вирустуг бооп болур. Ынчангаш антивирус тургузуп алырын сүмелээр-дир бис. Антивирустар дугайында солун статья http://www.computerra.ru/67605/8-best-free-antiviruses-for-android/ бонумга оон антивирус шилип алдым
Үлежир:

2 харыы

+1 бадылал

AdvertApp

База-ла телефонуңарже оюннар тургусканы дээш акша ажылдап алыр бир арга. Эки талазы каш-даа акшаны уштуп ап болур. Чижээ бир оюн тургускаш 3 акша ажылдап алган силер. Ол 3 акшаны дораан телефонче суп ап болур силер.

Оон аңгыда эштериңер чалааныңар дээш, чалалга ажыглаан эшетриңерге 3 акша бээр, а силерге оларның ажылдап алган акшазының 10% дең акшаны шилчидип бээр.

Ажыглап эгелээрде бээр кире бериңер http://bodal.ru/url/advertapp
 

Саң Бодал 16 Апр, 15 харыылаттынган
0 бадылал

PayForInstall

Телефонуңарже программа, оюннар тургусканы дээш, чамдыкта видео көргени дээш 3-8 акша шилчидип турар программа.

Акшаны дорт телефонче, qiwi болгаш webmoney таварыштыр уштуп ап болур.

Ажыглап эгелээр: http://bodal.ru/url/pfi

admin 10 Апр, 15 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...