• Бүрүткел

Тывага таможня органынче ажылдап кирип аарының хуузу кайы хире?

+1 бадылал
Опыт чок, вузту чаа дооскан студентилерни хүлээп аар аргазы бар бе? азы "таможенное дело" деп специальностьу дооскан кижи погран службадан өске кайнаар кирип болурул? Эрте дээре харыыңар дээш четтирдим.

_______________
Опыт - дуржулга;
Таможня - каайлы чери;
Специальность - мергежил.
Тина 01 Июнь, 15 айтырыг салдынган
Үлежир:

Силерниң харыыңар

Тыва дыл ажыглаарын дилээр дир бис. Тывалап парлаары.
Чонга көргүзер адыңар (күзелиңер ёзугаар):
Кичээнгей: э-адрезиңер чүгле силерге дыңнадыглар чоргузарында ажыглатынар.
Спам удур хыналда:
Моон соңгаар хыналда эртбези-биле, кириңер азы бүрүткедип алыңар.

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...