• Бүрүткел

"Чарын эдин чааскаан чивес", ам чүге?

0 бадылал

Миннип кээримге-ле ада-ием "Чарын эдин чааскаан чивес" деп-ле чугаалап чораан. Ам чүге ындыг чүвел деп айтырып-даа көрбээн мен, ам чаа сонуургап чоруур хинчээм ол-дур ийин. Ол ёзу канчап ынчалдыр укталганыл, билир улус тайылбырлап бериңерем? Четтирдим!

Ай-Демир 15 Июль, 15 айтырыг салдынган
Үлежир:

2 харыы

0 бадылал
Хүндүткелдиң дээжизиниң бирээзи болгай, болганчок куда-хууй азы өске-даа байырлалдарга улуг улуска, аймакта хүндүткелдиг улуска онзалаан демдек кылдыр сунар. Ынчангаш мерген угааныг өгбелеривис ону чанында олурган ажы-төлү-биле, чону-биле кады үлежип чип чораан.

Алгаш чааскаан чип алыр болза ол бар хүндүткел эвээжеп барза чидип болур.

Ол үелерде болза амгы дег дужа келбиже ужа-төш, чарын-сүме үлевейн чораан болгай.
Аалчы 16 Июль, 15 харыылаттынган
0 бадылал

Надежда Сат

Канчаар укталганын чогум билбес мен. Чүгле ол домактың уланчызы база бар ийик чоп: "Чарын эъдин чааскаан чивес, чанында орган эжинге кара бодавас".

admin 21 Июль, 15 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...