• Бүрүткел

Чолаачы мээн посылкам-биле ис чок читкен.

0 бадылал
Экии, админ! Кызыл гостиницазынын  мурнунда пассажирлер олуртур Кызыл-Хандагайты  такси машиназындан (микроавтобус) дуун декабрь 31-де уругларымче посылка чорудупкан мен. Ортээ 200 р-ни чолаачыга  толээн мен. Хандагайтыже унгени - билдинмес, чолаачынын номери  8923***2738.  Уругларымга чедирбээн. Телефонун ожуруп алган. Бо эртен  "В сети" -ленип келгеш, катап "абонемент не доступен" болу  берди.Смс-тер октадывыс. Харыы чок. Ол чолаачынын адрезин билип ап болур бе? Кандыг арга-биле тып ап болурул?
Ульяна Дарган 01 Янв, 16 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
Хандыгайты таксистеринден айтырар болза эки. Ол таксистерге силерче боду долгаптар кылдыр дилеңер. Чогум Чаа-Чыл таварыштыр өскээр байырлап чорупкан бооп болур. Тыпты бээринге бүзүрээр улус-дыр бис.
admin 01 Янв, 16 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...