• Бүрүткел

Кыс аттан айтып бериңерем?

+2 бадылал
bodal 05 Апр, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

19 харыы

0 бадылал
Мындыг сайт бар-дыр:
http://www.nazovite.ru/tuvinskie
bodal 05 Апр, 14 харыылаттынган
0 бадылал

A

Аалчы

Аалчымай

Агармаа

Адына

Ажыкмаа

Ажыма

Айлымаа

Айыраа

Акпаяк

Аман

Анайбан

Анзат

Анзатмаа

Анчымаа

Апый

Апыш

Аранмаа

Арбылдай

Арбынак

Аэромаа

Анн

Үндезини: http://назвать-девочку.рф/tuvinskie-imena.htm 

admin 02 Окт, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Б

Байлак

Байлаккай

Байлакмаа

Байырмаа

Бапый

Белеккей

Белек-кыс

Биликмаа

Билимаа

Билчирмаа

Билчит

Биче-кыс

Бичен

Бичии-Уруг

Борбаанай

Борбак

Борбак-кыс

Бюлюн (Админ: Бүлүн хевирлиг)

Үндезини: http://назвать-девочку.рф/tuvinskie-imena.htm
 

admin 02 Окт, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Д

Дадар

Дадар-кыс

Дакый-Сюрюн

Далайбан

Даржыкпан

Дарый

Дарыймаа

Дежит

Дежиттей

Делгермаа

Дензенмаа

Дензинмаа

Диимаа

Довуккай

Доймаштай

Докпаанай

Докпак

Долаана

Долбаа

Долгаржаа

Долзанмаа

Долзатмаа

Долума

Долунчап

Долчанмаа

Домбаа

Донма

Доржу-Хандза

Доруймаа

Дюу-Дарый

Дызылаа

Дызыр

Үндезини: http://назвать-девочку.рф/tuvinskie-imena.htm

admin 02 Окт, 14 харыылаттынган
0 бадылал

И

Илдирмаа

Ичин

Ичинмей

Ичин-Хорлуу

Үндезини: http://назвать-девочку.рф/tuvinskie-imena.htm  

admin 02 Окт, 14 харыылаттынган
0 бадылал

К

Калдар

Калчанай

Канчыыp

Канмаа

Карамаа

Киимаа

Кёк-кыс

Кушкаштаар

Кюске (Админ: Күске)

Кюскелдей (Админ: Күскелдей)

Кюскелмаа (Админ: Күскелмаа)

Кюскемей (Админ: Күскемей)

Кызыл-Уруг

Үндезини: http://назвать-девочку.рф/tuvinskie-imena.htm  

admin 02 Окт, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Л

Лоожаймаа

Лопсанмаа

Үндезини: http://назвать-девочку.рф/tuvinskie-imena.htm 

admin 02 Окт, 14 харыылаттынган
0 бадылал

М 

Маадырбаа

Маажап

Маакай

Мадаа

Макпал

Мандынмаа

Маны

Маный

Маны-Кара

Мидекчеп

Мидекчик

Минчеймаа

Минчимаа

Мокайбан

Үндезини: http://назвать-девочку.рф/tuvinskie-imena.htm 

admin 02 Окт, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Н 

Назынмаа

Намчалмаа

Нанзалмаа

Норжун

Норжунмаа

 Үндезини: http://назвать-девочку.рф/tuvinskie-imena.htm 

admin 02 Окт, 14 харыылаттынган
0 бадылал

О (Ө)

Одужак

Одуш

Окан

Октуй

Октуйма

Ораяк

Оржунмаа

Орланмай

Ортунай

Опуштай

Очанмаа

Оюмаа

Оюнмаа

Оюу

Олзай (Админ: Өлзей хевирлиг мында азы таа?)

Олзеймаа (Админ: Өлзеймаа)

Олчеймаа (Админ: Өлчеймаа)

Онермаа (Админ: Өнермаа)

Опеш (Админ: Өпеш эвес чүве бе?)

Оргелдей (Админ: Өргелдей)

Ошкю-Саар (Админ: Өшкү-Саар)

Үндезини: http://назвать-девочку.рф/tuvinskie-imena.htm

admin 02 Окт, 14 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

0 бадылал
0 харыы
+2 бадылал
20 харыы
Айда-Сай 18 Июль, 14 айтырыг салдынган
0 бадылал
2 харыы

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...