• Бүрүткел

"ТЕГ" деп сөстү канчаар очулдуруп алыр болза эки деп бодаар-дыр силер?

0 бадылал

Тег — именованный раздел элемента, характеризующий и определяющий данные. /A.C.E./
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3

Бо сөстү очулдурар болза чүү дээр болза эки ирги? Азы ол хевээр атырып каар бе?
Чогум орус дылче база англи дылдан чедип келген.
 tag is a non-hierarchical keyword or term assigned to a piece of information (such as an Internet bookmark, digital image, or computer file).
http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)

admin 09 Март, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

+1 бадылал
ат бээр кезек,    ат тодаргайлаар кезек ( мындыг болза кандыг дыр?)
Aleftina Balgan 09 Март, 14 харыылаттынган

Харын тодарадыр кезек дээр болза анаа ышкаш.
Амдызында ынчаар очулдуруп көрээли.

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...