• Бүрүткел

Домзакта кижини эртежик үндүрер УДО-ну кажан кылып болурул?

0 бадылал

Экии! Мен мындыг айтырыглыг бижип ор мен харыылап бэринерни диледим! Мээн ашаам эрткен чылын 2013 чылдын апрель 2-де 158 дугаар статьялыг 2 чыл ап алгаш домзактап чоруй барган. Ам 1 чыл болуп турар чартыы-биле салыптар кылдыр заявление бижип болур мен бе Омск хоорайда кижи диин кая барып бижиир мен оон Омскуже кайы чуу таварыштыр чортур мен ол заявлениени? Ындыг заявление бижип бээр грамотный улус болза ортээ к/х болур ирги? 2 ажы-толду чааскаан азыраары шынапла берге болуп тур ийн!

Үндезини: http://vk.com/wall-55140816_2970
admin 15 Апр, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Эр Бодуун

УДОже заявлениени боду ол черинден Омск хоорайнын рай. судунче киирип болур, эки дизе олурар черинден эки представлениези, ажы-толунун, силернин бадылашкан шынзыдып каан саарзынары херек апаар. Ол черинден представление багай болур болза салыры база бергедээр чадавас

 

admin 15 Апр, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...