• Бүрүткел

Улус мени сөглээрге, ол улусче шагдааларга «клевета» дээш хомудал киирип болур мен бе?

0 бадылал

Чугаалаар болза ур апаар диин кысказы биле.Бир угбам боор кижи мээн дугайымда меге чугаалар ундуруп турар.Боду скандал ундуруп улусче халып дырбактап этеп алгаш.Ам авазы суга баргаш мени этээн ам арта эмеглеп этээн болуп турар мен.Менээ болчур кижидаа чок ол даай авам суга оскен мен,олар ам черле уруунга болчурлар.Чангыс эвес чежедаа картап ынчаар мегелээн.Че бооргала мен буруулуг кылдыр артып каар.Мээн ашаамче база алгырып каапкан.Бодунун менче согленген состерин наоборот мен ол кижини ынча деп турган кылдыр чугаалап турар.Хамык торгул торел мурнунга мени баак кижи кылып калды.Сагыш сеткилим аарып мунгарап чор мен.Оода даай авам менче карганган "оон эки чурттаарын мен коор мен.Мээн багай уруум этээн" деп турардыр.Улус кижиже ынчаар карганып чорда кижи эки чурттаардаа чеве.Холдарым салдынып чуртталгадаа сонуургавай бардым.Ам айтырыг мындыг.Ол угбамче заявление бижиптер деп турар мен клевета дээш болдунар чеве???Мээн кадыым,нервим урелип.Самооценкам кудулап чор анаала.Эки юристен айтып беринерем чонум.

Үндезини: http://vk.com/wall-51585477_266764
admin 15 Апр, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
Шынап-ла сөглетинген дээш «клевета» статьязы-биле хомудал киирип болур силер. Бо айтырыгда чугула чүүл болза ол сөглеп турганын бадыткаары.

Сөглеп турганын бадыткаар улус, бижик, аудио-видео запись херек.

 

Тодаргай харыыны бо статьяда бижип турар http://www.klevety.net/toknow/item_133/
admin 15 Апр, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...