• Бүрүткел

Кыдаттан канчаар бараан садып алырыл?

0 бадылал
аалчы талазындан 11 Март, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
Англи дыл билбес улуска таржыыр.
 
  Эки талалары:
  + сайтың дылы орус
  + төлээрде кредит картазы херек чок
     + садыгларга: связной, евросеть
     + терминалдар: qiwi, элекснет
  + ангы садыглардан бараанарны чаңгыс полсыка-биле чоргузуптары
 
  Багай талалары:
  - посылка өртээн төлээр апаар силер
 
Англи дыл кырында, ынчалза-даа кырыкы оң талазында орус дылче солуп ап болур.
  Эки талалары:
  + төлээрде кредит картазы херек чок: qiwi терминалындан азы webmoney-биле төлеп болур
  + посылка дээш төлевейн болур. ынчаарга чижээ 150 акшага шак чагыдып ап болур.
 
  Багай талалары:
  - посылка багай боор болза англи дыл ажыглап чагалажыыр апаар силер.
    Чогум яндекс переводчик ажыглап орус дылдан англи дылче очулдуруп болур чагааларны. Кыдатар база ынчаар бижип турар колдуунда.
 
Бодум болза aliexpress ажыглаар дыр мен. Оон-даа тодаргай харыы херек болза, бо харыы дээш соңгум онал-саналыңар бижиптиңер.
bodal 11 Март, 14 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

0 бадылал
1 харыы
аалчы талазындан 08 Март, 14 айтырыг салдынган
0 бадылал
1 харыы
0 бадылал
1 харыы
аалчы талазындан 12 Март, 14 айтырыг салдынган
0 бадылал
1 харыы

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...