• Бүрүткел

Интернет адрезин канчалдыр кыскаладып болурул?

0 бадылал
Чижээ бо адрести http://bodalru.blogspot.ru/2014/03/aviabilet.html өске улуска телефон таварыштыр адап бээр дээрге дыка узун бооп тур.
admin 30 Апр, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Интернет адрестер кыскаладыр сервистер дыка хөй. Оларның аразында http://is.gd/ сервисин сүмелээр дир бис.

Чүге дизе бүрүткел бижик ажытпайн ажыглап болур.

Ажыглаары:

1) http://is.gd/ адрезинче кире бериңер.
2) Киирилде черинче кыскаладыр адрести киириптиңер, чижээ «http://bodalru.blogspot.ru/2014/03/aviabilet.html»
3) «Shorten!» кнопказынче базыптыңар

Чаа ажытынып келген арында ол адрестиң кыска хевири ажытын кээр.
Бисте болза мындыг адрес болдуна берди «http://is.gd/0hPzCM»

Оон аңгыда адаанда «Give me this URL as a QR code» деп бижикче базыптар болзуңарза ол адресче кирерде ажыглап болур «QR code» көстүп кээр.

QR код ажыглап телефон таварыштыыр интернет арын ажыдары мырыңай белен.

Чуруктарлыг тодаргай харыы: http://bodalru.blogspot.ru/2014/04/blog-post.html

admin 30 Апр, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...