• Бүрүткел

Чаа ажыглакчыны бүрүткээри

Ажыглакчының ады:
Чажыт-сөс:
Э-чагаа:
Кичээнгей: силерниң э-чагааңар өске улуска бербес, сатпас бис.
Спам удур хыналда:

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!
...