• Бүрүткел

Ажыглакчы Саң Бодал

Сайта стажыңар: 5 чыл
Бөлүк: Редактор
Немелде эргелер: Айтырыг тодарадыр кезээн өскертиири
Айтырыг өскертиири
Харыы өскертиири
Онал-санал эдери
Кандыг-даа айтырыг хаары
Айтырыг харыызы шилиири
Аалчылар IP адрезин көргүзер
Чагаа шынзыдыры болгаш хүлээвези
Чагаа көргүзүп болгаш чажырары
Долузу-биле адыңар:
Чериңер:
Сайт:
Сайт дугайында:

Саң Бодал активи

Баллдар: 600 балл (№11 рейтингте чери)
Айтырыглар: 1
Харыылар: 8
Онал-саналдар: 0
Бадылаан: 11 айтырыг, 3 харыы
Берген балылалдары: 14 бадылал ЗА, 0 бадылал ПРОТИВ
Алган бадылалдары: 1 бадылал ЗА, 0 бадылал ПРОТИВ

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!
Ай: 11/2019
  1. Инга Монгуш

    100 балл

...