• Бүрүткел

Ажыглакчы Avia Bodal

Сайта стажыңар: 8 чыл
Бөлүк: Администратор
Немелде эргелер: Айтырыг тодарадыр кезээн өскертиири
Айтырыг өскертиири
Харыы өскертиири
Онал-санал эдери
"Ожум" чагаа өскертиири
Кандыг-даа айтырыг хаары
Айтырыг харыызы шилиири
Аалчылар IP адрезин көргүзер
Кым бадылаанын азы демдеглээнин көргүзер
Чагаа шынзыдыры болгаш хүлээвези
Чагаа көргүзүп болгаш чажырары
Чажыт чагаа балаары
Долузу-биле адыңар:
Чериңер:
Сайт:
Сайт дугайында:

Avia Bodal активи

Баллдар: 260 балл (№19 рейтингте чери)
Айтырыглар: 1
Харыылар: 1
Онал-саналдар: 0
Бадылаан: 7 айтырыг, 3 харыы
Берген балылалдары: 10 бадылал ЗА, 0 бадылал ПРОТИВ
Алган бадылалдары: 0 бадылал ЗА, 0 бадылал ПРОТИВ

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!
Ай: 10/2023
    ...