• Бүрүткел

Өскүс улус бажың оочурунга туруп алырда кандыг эргелерлигил, херек документилери, кайнаар чеде бээрил?

0 бадылал

Экээ! мен 22харлыг мен будун оскус мен, декабрьда 23дээр мен. Бажын очурунга туруп албаан мен, ам бо уеде суржуп эгелээр болзумза кандыг? Кандыг документилер херек боор чувел? Баштай кайнаар баар? Айтып берип корунерем.

Үндезини: http://vk.com/wall-63563713_635
admin 22 Май, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

2 харыы

0 бадылал
1) Эргелериңер мындыг хоойлуда барымдаалаттынып болгаш сагыттынып турар: (Федеральный закон от 21.12. 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"). Үндезини: http://lawsrf.ru/fz/21_12_1996_N_159/.

Ол хоойлунуң сөөлгү чаартылгалары: (Федеральный закон от 02.07.2013 г. N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам устройства детей-сирот  и детей оставшихся без попечения родителей"). Үндезини: http://www.rg.ru/2013/07/05/deti-dok.html

2) Чурттап турар чериңерниң (регистрация) Чагырга черинде өскустерге бажың берип турар салбырга чеде бергеш айтырар силер. Херек, чыыр документилери база-ла ол салбырдан айтырар силер. Бир эвес ол дугайында эргеңерни кызагдап (ущемление прав), таптыг харыы бербейн туруп бээр болза прокуратураже база чеде бергеш, билдириишкинден бижип калыңар.

3) Немелде медеглелдер темага хамаарышкан:

http://gov.tuva.ru/press_center/news/housing/7003/;

http://bodal.ru/700/o.sku.s-uluska-beer-bazhyn.ny-o.ske-kozhuunga-azy-xoorajga-ap-bolur-be?show=700#q700.
admin 22 Май, 14 харыылаттынган
0 бадылал
Орус дыл кырында бо айтырыгга хамаарышкан медеглел: http://www.moskv.ru/articles/fulltext/show/id/8121/
admin 02 Июнь, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...