• Бүрүткел

Кежээки (вечерняя) школада өөренип турар бүдүн өскүстер күрүне хандырылгазын алыр эргези бар бе?

0 бадылал

Экии! мн будун оскус мен. 9 класс дооскаш ортумак ооредилге черинче кирип алган мен. Ол чернин чурум ооредилге талазы багай болурга катап чедип келгеш,кежээки школада 11 класста ооренип турар мен. Опека черинге ында шын ооренип турар деп потверждением ап алгаш чеде бээримге,сээн ашкан толеп бербес бис кежээки школа чуу даа кылдыр саннатынмайын турар дээр. 
Ам ол чуге ындыг бооп турары ол,азы черле ол кежээки школада ооренип турар оскус улусту куруне хандырбас болуп турары ол бе? Харыылап берип корунерем.

Үндезини: http://vk.com/bodalru?w=wall-63563713_719
admin 25 Май, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

Ол хоойлу ёзугаар "очная" формада өөренип турар улус "социальная пенсия"-ны алыр эргелиг.

Оон аңгыда №159-ФЗ (О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ) хоойлуга барымдаалааш стипендиазың эвээш-дизе 50% улгатырар уржулуг.

Силерниң айтырыыңарда болза кежээки(вечерняя) школа "очно-заочная" формалыг өөредилге черинге хамааржыр болгаш ындыг айтырыг тургустуна берген хевирлиг. Ону ам школаңар директорундан болгаш Министерство Образвание РТ-ден айтырып сүмележип көөр болза эки деп бодаар-дыр бис.

Министерство Образовния РТ
Сайды: 
http://monrt.ru/
Горячая линия: (39422) 6-18-49 ажыл хүнеринде 9-17 шактар аразында ажылдап турар
Интернет приемная: 
http://monrt.ru/question.aspx

Азы юристер группазындан база айтырыңар: http://vk.com/juristy_tuvy. 

 

admin 25 Май, 14 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...