• Бүрүткел

ЕГЭ чок хүлээп ап турар дээди өөредилге черлери бар бе?

0 бадылал
Үндезини: http://vk.com/bodalru?w=wall-63563713_1053
admin 05 Июнь, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
01.01.2009 ч. ЕГЭ албан дужаар аттестация аппарган болгаш, өөредилге черлеринче дужаап кирип алырда ооң түңнелдерин негээр.

Ынчангаш ЕГЭ чокка дараазында абитуриентилер категориязы дээди өөредилге черлеринче кирип ап болур:
1) 01.01.2009 ч. чедир долу ортумак өөредилге дооскан улус;
2) ортумак профессинал билиглиг(мергежилдиг), бакалавр азы специалитет-че дужаап кирер деп турар улус.
3) Даштыкы чурттарның школаларын дооскан, азы дээди өөредилге черин дооскан деп дипломнуг болгаш бакалавриат, специалитет-че кордап турар улус;
4) Кадыының байдалы-биле кызыгаарлаттынган хамаатылар, кирип турар үезинде ЕГЭ-ниң түңнелдери чок.
5) Россия чергелиг школачыларга олимпиаданың тиилекчилери, тиилелгеже кордакчылары, дээди өөредилге черлериниң школачыларга олимпиадалары, Олимпиада, Паралимпиада, Сурдлимпиада оюннарының тиилекчилери болгаш тиилелгеже кордакчылары, школачылар аразында делегей чергелиг ниити-билиг эртемнериниң олимпиадазының киржикчилери.

1, 2, 3 дугаар пунктуларга хамааржыр хамаатылар дээди өөредилге черлериниң боттарының эттирген шылгалдаларының(экзамен) түңнелдери-биле база кирип ап болур.
 
Орус дылда, үндезини мында: http://www.moeobrazovanie.ru/kto_postup_bez_ege.html
admin 06 Июнь, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...