• Бүрүткел

Хоумкредит өремниң чартыын төлеп болур бе? Оон немей суптар болза кандыгыл?

0 бадылал

Бо хун кредидим соолгу хуну чуве диийн 5 мун акша толээр мен хоумга.Оон мурнунда вообще просрочка чок.Бо айда бергедежи бердим чугле,бо хун 3 мунун толепсимзе кандыг ирги,артканын 2 хире хонгаш аан.Вообще ынчаар толеп болур чуве бе?тайылбырлапкорунерем,чонум.

Үндезини: http://vk.com/wall-50945454_1375538
admin 22 Июнь, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Amilia Khertek

Төлээр үеңерниң хусаазы эрте берген боор, ынчангаш хуулап төлээр аппаар силер (будет считаться как просрочка, с процентами будете платить)

admin 09 Июль, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...