• Бүрүткел

Соңгаар өөренирде документилерни каяа канчаар дужаар боор чүвел?

0 бадылал

мен чаа доозупкан мен аан. ам документилерни каяа канчаан дужааш чортур боор жел сонгаар же. эрткен чылгы дужаан улус от А до Я кылдыр тайылбырлап берип корунерем. дилеп тр мен. мед справка ортээ каш и т.д

Үндезини: http://vk.com/wall-50945454_1383434
admin 22 Июнь, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

2 харыы

0 бадылал

Мед справкан эртип алгаш, дужаар деп турар универлернин сайтызынче киргеш заявлениелер уштуп аар сен оон документтилерин копиялааш кончуг кичээнгейлиг долдургаш вузтарнын приемная комиссиязынын адрезинче почта таварыштыр заказное письмо кылдыр чоргузуптар сен кайнаар-даа барып турбайн ашкан камнап. Оон хуулеп алган хоорайынче документилерин оригиналын алгаш чоруптар сен. Удачи

Чойган Шыырап

admin 22 Июнь, 14 харыылаттынган
0 бадылал
справканы таанда бодун эмчилеп ал даан, оон оорениир деп турар университединнин сайтызындан бланк,заявление уштуп алгаш,кандыг документилер херегин билип алгаш, долдургаш...Кызылдын кол почтазындан чортуптар сен...райондан чортурунга ур боор.
Айс 02 Июль, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...