• Бүрүткел

Кызылдың ДНС магазинине "без процентов" деп бараан садып турар. Өртээн киир төлептерге чедер бе?

0 бадылал

Экии, мен эрткен чылын ДНС-ке бир ындыг акция диин "без переплат" дээр чоор бе харын кысказы-биле телефон алган мен кредитке 7000 телефонуң бодунуң өртээнге дээн оон соонда кандыг-даа % немевес дээн.

Че ындыг болза 6 айга 1200-тү дээш алган мен, оон ынчаар болдуна берген 2-3 айны төлээн мен 1200-теп оон соонда 600 деп суп эгелээн мен счет че.. ам менде айтырыг өремни долузу-биле 7000-га чедир супкаш ол-ла мен бе азы...ам договорунда 9000 ажыг кылдыр бижип каан ынчаарга % черле бар аан...билбейн тур мен ...билир улус бар бе тайылбырлап берип көрүңерем

экии мен эрткен чылын днс-ке бир ындыг акция диин без переплат дээр чоор бе харн короче телефон алган мен кредитке 7000 телефонун бодунун ортээнге дээн оон соонда кандыг даа % немевес дээн. че ладно 6 айга 1200ту дээш алган мен оон так получилось 2-3 айны толээн мен 1200теп оон соонда 600 деп суп эгелээн мен счет че..ам у меня вопрос общий сумма 7000га чедир супкаш ола мен бе или...ам договорунда 9000 ажыг кылдыр бижип каан т.е. % все таки бар аан...билбейн т мен ...билир улус бар бе тайылбырлап берип корунерем

Үндезини: http://vk.com/wall-51585477_298209
admin 28 Июнь, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
1) Төлээ акшаңар договорда бижип кааны-биле болур.

2) Кредит ап туруңарда каш акша төлээрин. Долузу-биле договорга демдеглеп каан боор.

3) Үезинде төлевейн азы чедир төлевейн баарыңарга-ла хуу санап эгелээр. Ооң соонда киирген акшаңар баштай хуузун төлээринче баар, оон чүгле кредит өрезинче. Ынчангаш ай санында өре чок деп айтырып өөренип ап турар болза эки.

Силерниң таварылгаңарда, үезинде төлэвээн болгаш хуузун немей санап эгелээн болуп турар. Ынчангаш 7000 акшадан хөйнү эгидер апаар силер.
admin 12 Июль, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...