• Бүрүткел

Кредит өрезинден канчаар үнерин тайылбырлап турар юристер бар деп рекламалап турар, шын бе азы меге бе?

0 бадылал

Экии. Менде мындыг айтырыг бар аан, бир садыгда реклама хевирлиг солун тарадып турар, ында финансовая защита сумелеп турар, кредитная ямадан канчалдыр уштунуп, кредиттерденканчалдыр хосталып алырын халас консультациялап турар деп каан. Сонуургааш долгап коорумге баштай ол юристер-биле договор чарып алыр силер дээн. А ол дээрге-ле ол юристерге база услуга толээр дээни ол нян. Ол юристерге бузуреп болур бис бе. Кредиттеринге куш четпейн тургаш ол улуска мегеледип алыр болза оон-даа ковей орелиг апарбас бе. Четтирдим. Анонимно

Үндезини: http://vk.com/wall-55140816_4079
admin 29 Июнь, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

2 харыы

0 бадылал

Алина Литвинова

Оларнын услугалары дээштин 5000-15000 чедир толептер сен. Оон орнунга кредидин толеп алгай сен.

admin 29 Июнь, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Идегел Чимит

меге чуведир ол.TVде кашдаа случайлар чугаалап тур шээй канчап черле бузуревес чел аан меге чуве деп.

admin 29 Июнь, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...