• Бүрүткел

Садик өртээн кожууннарда кым шиитпирлеп турар боорул?

+1 бадылал
Экии шупту!!!!!
Бисте садик өртээ эң баштай 1600р турган. Оон чазын 1900р апарган. Ам күзун 2500р кылдыр өзер дээн кандаай чүвел, өске кожуун, суурларда кандыг-дыр база дөмей-дир бе?
Айтып бериңерем...
Үндезини: http://vk.com/bodalru?w=wall-63563713_1631
admin 02 Июль, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

4 харыы

0 бадылал

Чойгана Даваа

Экии! Мээн оглумнуң барып турар садиги 1 айда род. платазы бо чылдың январь айдан эгелеп 2300 руб., Тес-Хем кожуун Самагалтай суур. Род. плата өзерге берге-ле чорду!

admin 03 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал
Ак-Довуракта 2200 апарган частан тура.
Айс 03 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Өөредилге дугайында чаа хоойлуну хүлээп алганының түңнелинде садиктер өртектери өзүп эгелээн-дир. Ооң дугайында билбес ада-иелер чиңгине хоойлуну  номчуп, өөренип көөр болза эки-дир. (ФЗ РФ "Об образовании в РФ" № 273 - ФЗ от 29.12.12 г). 

Ст.64 "Дошкольное образование" - ниити тодарадылгалар.

Ст.65 "Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающимиобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность". 

Ст.65., п.2 - садиктиң тургузукчузу, азы эргелекчизи (база бооп болур) ада-ие төлевириниң түнүң (размер род.платы) доктаадыр эргелиг. (Өстүрүп, азы бадырып-даа болур). 

Ст.65., п.2 - ада-ие төлевириниң ортаакы түңүн (средний размер род.платы) РФ-тиң субъектилери тургузар. Тыва Республикада ону өөредилге Яамызы харыылап турар азы Тыва Респ. Чагырга чери ирги бе бодунуң бюджеди ёзугаар? 
Бо-ла статья-биле алырга күрүне талазындан төлевири:

  • 1 төлдуг өг-бүлеге эвээш дизе-ле - 20% төлеп бээр;
  • 2 ажы-төлдуг өг-бүлеге эвээш дизе-ле - 50% төлеп бээр;
  • 3 болгаш оон-даа хөй ажы-төлдүг өг-бүлеге эвээш дизе-ле - 70% төлеп бээр;
  • А артканың ада-ие боттарының карманындан төлээр-дир. 
  • --------------------------------------------------------------------------------------
  • инвалид ажы-төл, өскүс ажы-төл, туберкулез интокисациялыг ажы-төл - халас садиктээр ужурлуг.

Үндезини: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/65/

admin 04 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Орлан Ондар

"Отдел образования кожуунов" харыылап турар

admin 28 Окт, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...