• Бүрүткел

Чер өртээ кайы-хире боор ирги документилиг?

+1 бадылал

чер ортээ кайы хире боор ирги доктумнетилиг адм спс?

admin 10 Июль, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
Ол ам туружундан, улустуң далажып-далашпайн турарындан хамаржыр боор. Бо айтырыгда бажың садып болгаш арендалап турар чарлалдарлыг сайтарны чыып турган бис. Оон көрүп көрүңерем.

Тывада бажың/квартира арендазының дугайында сайтардан айтып бериңерем?
http://bodal.ru/1485/
admin 10 Июль, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...