• Бүрүткел

Ажыл чоктар черинге ийи катап турган дээш өскүс дуңмамдан пособие акшазын дедир негеп турар. Негээр эргези бар бе?

0 бадылал

Экии шупту. Мен мындыг айтырыглыг мен аан аранарда эки билир азы таварышкан улус бар боор харыылап бээр дээш идегеп бижип ор мен. Мээн оскус дунмам бар. Бир катап ажыл чоктарга туруп аоган оон хой акша ап турган. Оон прописка солудар ужурга тавапышкаш оске кожуунче киир кылдырыпкан. Оон ынчан иштиг турган. Ооренмейн турган. Оон ол чаа барган кожууннун ажыл чоктарга баргаш база катап туруп алган, оон 2 хире ай алган база хой акша. Божупкаш уход ап турар дээш турбайн барган. Ам бо уеде ол 2 дугаар турган ажылчоктун даргазы келдирткен баарга ол 2 турган айын акшазын толе чуге дизе сен 2 катап турган сен дээн. Шынында оскус кижи 1катап турар чуве дир деп турган аан. Ам чогум прокуратура даа приставтар даа сурбейн турар ол хулээп орган специалист суруп халып турар толезин деп ол кандаай ирги...

Үндезини: http://vk.com/wall-51585477_314409
admin 29 Июль, 14 айтырыг салдынган
admin 25 Авг, 14 этинген
Үлежир:

Силерниң харыыңар

Тыва дыл ажыглаарын дилээр дир бис. Тывалап парлаары.
Чонга көргүзер адыңар (күзелиңер ёзугаар):
Кичээнгей: э-адрезиңер чүгле силерге дыңнадыглар чоргузарында ажыглатынар.
Спам удур хыналда:
Моон соңгаар хыналда эртбези-биле, кириңер азы бүрүткедип алыңар.

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...