• Бүрүткел

Тыва дыл өөредир/өөренирде кандыг методикалар барыл, айтып бериңерем?

+1 бадылал

Экии! дилээм мындыг: бир орус уруг Тывавыска  дыка ынак. Тывага бо-ла кээр. ам тыва дылды ооренип албаска хей-дир дээш ооредип корем деп турар. Ам ону ооредир методика болза эки шын эгелээш тондуруп калыр  оон башка кайы хамаан чок чуну даа ореди бээрге утка даа чок-ла ыйнаан. четтирдим.

Үндезини: http://vk.com/bodalru
admin 27 Авг, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

2 харыы

0 бадылал

Экии! 
Аравыста дыл специалистери чок, ынчалза-даа таптыг методика дугайында ТывГу-нуң филфак башкыларындан айтырып, сүмележири чогумчалыг деп бодаар-дыр бис. ТывГу-нуң чиңгине сайтызы: http://www.tuvsu.ru/. Филфакче шөлүлгези амгы үеде ажылдавайн турар-дыр: http://www.filfak.tuvsu.ru/

Азы «Тувинский институт гуманитарных исследований» специалистери-биле сүмележип көрүңер.
Харылзаа тудар адрези мында: http://bodal.ru/603/gumanitarnyx-issledovanij?show=604#a604

Админниң бодундан: кол-ла чүве - кижи боду сонуургап турар болза ол дылда (тыва) материалдардан номчуп, утказын билбес-даа болза, медеглелдерден, кинолардан көрүп,ырылардан дыңнап, чаа сөстерни бичиилеп-даа болза үспейн өөренип билип алган курлавырын делгередир болза эки. Дылды билир улус-биле база чугаалажырга "языковой барьерни" эрттери дүрген болгаш чиик болур. Чижелээрге: ол орус уруг-биле дужуп алгаш азы видеосвязь(skype, viber) таварыштыр оруп алгаш сонуургаан темаларыңарга чугаалажып болур силер. 
 

admin 27 Авг, 14 харыылаттынган
0 бадылал

К.А. Бичелдей. Поговорим по-тувински
Самоучитель по тувинскому языку.
http://issuu.com/makni/docs/tuvan

Үндезини: http://bodal.ru/567/kyrynda-nomnardan-berin.erem?show=568#a568
 

admin 28 Авг, 14 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...