• Бүрүткел

Уходтан үне бээримге сокращениеге таваржы берген болган мен, ындыг боор чүве бе?

0 бадылал

Экии, мен уруг азырап оргаш уходтан үнер үем кээрге ажылымда сокращение дээш местом кызырлып каан дээн, уходта кижи сокр таварышпас боор ик чоп, ам бир ай хире акша-даа, ажыл-даа чок олур мен, 

Даргавыс дөзүнден (Кызылдан) баргаш айтырып билип бергеш харыылап бээр мен дээн. Мынчага бодунга-даа ужуражып чадап тур мен, телефонун база тутпас-тыр. Ам канчаар сүржүп болур мен, районнный судьяга баар мен бе, азы прокуратурага баар мен бе?

 

Үндезини: http://vk.com/wall-55140816_4884
admin 29 Авг, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

3 харыы

0 бадылал

Мариана Самрина

"Давидашка" чанында "трудовая инспекция"-же чеде бериңер договоруңар тудуп алгаш.

admin 10 Сен, 14 харыылаттынган
0 бадылал

"Государственная инспекция труда в РТ"

Адрези: 667003, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Кечил-оола кудумчузу 3.
Харылзажыр дугаарлары: (39422)6-25-02, 6-23-90.
e-mail: gitrta@tuva.rugittuva@mail.ru

Хамаатыларны хүлээп алыр хүннери болгаш шактары: 
Пн: 9:00 - 18:00, Чт: 9:00 - 18:00. (Обед: 13:00-14:00)

Удуртукчузунуң хүлээп алыр хүнү, шагы:
Пн: 14:00 - 17:00

Удуртукчунуң оралакчызының хүлээп алыр шагы, хүнү:
Вт: 14:00 -  17:00.

Үндезини: http://git17.rostrud.ru/
P.S: Харыыда шын эвес, азы эргиширей берген медеглел бар болза онал-саналыңар киирип, азы админче бижиириңерни дилеп тур бис. 

admin 10 Сен, 14 харыылаттынган
0 бадылал
Проект "открытая инспекци труда" деп сайт база бар-дыр, ынаар база бижиңер:
http://онлайнинспекция.рф
admin 21 Сен, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...