• Бүрүткел

Орустап сакпаа каттыжар дээрге чүү дээр ирги?

0 бадылал
Үндезини: http://vk.com/bodalru
admin 26 Сен, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

4 харыы

0 бадылал

Казылган Сендажы

Бок заколол дээр чордум)

admin 27 Сен, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Бодал Ру

"Колит в боку" дээр бе азы. Чогум черле ону бодап көрбээним чүве-дир. Солун айтырыг-дыр.

admin 27 Сен, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Багай-оол Балыкчы

Мен бодаарымга ону дорт очулга эвес, а литературлуг очулга дузазы-биле очулдурар-даа ышкаш. Чижээ: "Смеяться до боли в животе" азы "Смех до слез".

Сакпаан каттыштыр халып алган чүве бе, айтырыгның утказында? Мен каттырып алган деп бодап турар мен аан :)

admin 27 Сен, 14 харыылаттынган
0 бадылал
колит в боку дээр. орустар бис ышкаш сакпак сугларны тодаргай кылдыр ангылап чугаалавас
Ай-Херел 14 Ноя, 17 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

0 бадылал
1 харыы
0 бадылал
3 харыы
+1 бадылал
5 харыы
0 бадылал
1 харыы
0 бадылал
1 харыы

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...