• Бүрүткел

Школаны 2011 чылда дооскан болза, ортумак өөредилге черлеринче егэ чок дужаап болур бе?

+1 бадылал

Алтайның азы өске-даа хоорайларның ортумак өөредилге черлеринче егэ чок дужаап болур бе? Школаны 2011 чылда дооскан болза.

Үндезини: http://vk.com/bodalru
admin 09 Окт, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Юлия Монгуш

Ортумак өөредилге черлери ЕГЭ чок хүлээп турар. Аттестаттың ортумак баллы-биле хүлээп турар. чамдык специальностьтарда немелде шылгалда бар бооп болур.

admin 10 Окт, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...