• Бүрүткел

20 харлыг тургаш бүдүн өскүс апаргаш, льготалыг боор мен бе? Кандыг эргелерим бар?

0 бадылал
Чи Хе 16 Окт, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

2 харыы

0 бадылал

Бажың айтырыынга хамаарышкан хоойлу бо айтырыгга харыылыттынып турган:

"Өскүс улус бажың оочурунга туруп алырда кандыг эргелерлигил, херек документилери, кайнаар чеде бээрил?" 

Үндезини: http://bodal.ru/1135/ergelerligil-dokumentileri?show=1135#q1135

admin 16 Окт, 14 харыылаттынган

Кандыг чиигелде(льгота) дугайында сонуургап тур силер? Айтырыыңарны тодарадыптарыңарны дилеп тур бис.  

0 бадылал

Айдын-Херел Станиславович-Созур-Оол

өөренип турар болзуңза 23 харга дээр пенсия, соц.стипендия доозарынга дээр, обща, столовая халас болур ужурлуг.

admin 22 Окт, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...