• Бүрүткел

Эт-херексел дугайында тывызыктардан айтып бериңерем?

+2 бадылал
admin 14 Ноя, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

4 харыы

0 бадылал

Радион Оюн

Крыша адаанда дөрт алышкы(стол)

admin 18 Ноя, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Айдыс Бадыргы

Мугулайны муң кижи чушкуулады(өгнүң хараачазы, унулары);
Кара ыдым хаалга кадарды(шооча);

admin 18 Ноя, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Эт-херексел, аъш-чем, идик-хеп дугайында:


1.Этпес кускун эътке хонду,
   Чанмас кускун чагга хонду.(илбек).

2.Инек кежи ийи кезек,
   Хадың ыяш дөрт кезек.

3.Кулугурнуң кулаан долгаар,
   Барасканның баарын суйбаар.(игил).

4.Улуг хочу чытса-даа,
   Оъду-сигени чок.
   Улуг чаа турза-даа,
   Ханы-чини чок. (шыдыраа шөлү).

5.Алдының алдым,
   Аптаразын кагдым.(чуурга).

6.Кас оруу каалама,
   Дуруяа оруу дунук.


Арай мен харыыларын билбес-дир мен.

Аришка Идам-Сюрюн 18 Ноя, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Оля Олегова

Дөрт даваны
Доңгу чүктээн.
Черге чытпас,
Черле шылавас. (стол).

Мурнунче көрген-
Мучугур кызыл шырайлыг.
Соонче көрген-
Соом кызыл шырайлыг.
Алчагар боду
Арт кырынга
Аян кирер. (эзер)

admin 18 Ноя, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...