• Бүрүткел

Саң салырының дугайында таптыг тайылбырлап бижип бериңерем?

+4 бадылал
Саң деп чүү чүвел? Кажан, каяа, кандыг уткалыг азы ужурлуг саңны салып болур чүвел? Азы аңаа хамаарышкан материалдарны: номнар(авторлар), сеткүүлдер, сайтыларны кайыын тап ап болурул?

Эртези-биле кандыг-даа берген харыыларыңар дээш четттирдим!
admin 22 Ноя, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

+1 бадылал

Чечекмаа Байкара

Сан салыры ужурлуг: чер, оран, суг ээлерин, чок болган кижилерниң сүнезиннерин хонук уезинде чемгерери деп-ле билир мен. Уш-баш чок саң салбас дээр-ле чораан чамдык хамнар. Шагаада саң салыр, аржааннар баштарынга саң салыр боор чораан.

admin 28 Ноя, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...