• Бүрүткел

Декабрь 31-де 12 шакта тыва кижи "Чаа-Чыл" деп байырлап болур бе?

+1 бадылал

Бо декабрь 31 - январь 1 дээрге чүү ындыг байырлал дүнү? 31-де 12 шак келир-ле, хөй-ле улус аъш-чем делгеп алган чемненип-ле эгелээр. "Старт" дээни-биле дөмей. 12 шак эртерге чаа чыл үнген-не дээр, чаа хүн январь 1-ле дээр, ол хирезинде хүн-даа үнмээн мырыңай караңгы. Байырлал хүннери-ле дээр, үнүп келгеш көөрге арагалап эгелээриниң хүннеринге дөмей-даа ышкаш. Чылдың келгенин таа канчаан билип каапкан, ол чылды 12 шакта таа канчаан уткупкан чүве? Өргүл чүү-даа кылбас, ёзулал-даа чок, кылыры-даа билдинмес. Шажында ол хүнде чаа чыл байырлаар деп чүү-даа биживээн болур. Өгбелерниң ол хүнде байырлап турганының дугайында кайда-даа чаңгыс-даа биживээн болуп келир, эртемденнер-даа өгбелерниң байырлап чораанын шынзытпаан болуп келир чүве-ле-дир.
Православ "священник" дээр кижиден айтырарга Иисус дек 25-те төрүттүнген дээр, а католик кижи январь 7-де дээр. Ам ол чоннар авазының иштинден үнүп келирге кижи төрүттүнген деп санаар, а тывалар авазының иштинге турда-ла төрүттүнген деп санаар. 
Ынчап келирге, ол декабрь 31-ниң 12 шак, тыва кижиге, "Чаа-Чыл" деп байырлал болур бе?

Үндезини: http://vk.com/bodalru?w=wall-63563713_4787
admin 01 Дек, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
Чаа чыл календарь аайы биле январь 1 хунунде эгелээр. Оон дужерин 12 шакта уткуп алыр болза ында багай чуу боор. Кижи бурузу ангы уткуур ог-булези биле, эш-оору биле. Россияга чаа чылды Петр хаан турда байырлап эгелээн. Эрги, чаа календарь солчуп турда хуннер солчу берген. интернетче киргеш номчуп корунер даан чаа стиль биле болгаш эрги стиль биле григориан календарьнын оскерлиишкинин.

Бистин чонувус Шагаа байырлалын онза байырлап демдеглээр. Артык байырлал хуннери барда эки деп бодаар мен.
Анжела Суктермаа 10 Дек, 14 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

+1 бадылал
1 харыы
+1 бадылал
1 харыы
0 бадылал
0 харыы
0 бадылал
2 харыы

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...