• Бүрүткел

"НЛО"-ну тывалап чүү дээр чүвел, айтып бериңерем?

0 бадылал
admin 04 Дек, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

4 харыы

0 бадылал

Чечекмаа Байкара

Тодараттынмаан ужар чүүл азы таа?

admin 07 Дек, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Алимаа Монгуш

Шын. Тодараттынмаан ужар чүүл!

admin 07 Дек, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Caiara Monguch

Тодаргай эвес ужуп чоруур чүүл деп-ле билир мен.

admin 07 Дек, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Андрей Даш

БУЧ - билдинмес ужуп турар чүүл :)))

admin 07 Дек, 14 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

+2 бадылал
2 харыы
+1 бадылал
2 харыы
+1 бадылал
1 харыы
0 бадылал
3 харыы

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...