• Бүрүткел

Сбербанкыдан кредидим баш удур төлээш хаап алдым. Страховка акшазын эгидип болур ирги бе?

0 бадылал
аалчы талазындан 01 Апр, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Чээли (кредит) ап тургаш, чээлини страховкалап (финзащита) алган болзуңарза, алган хүнүңерде бүдүнү-биле страховка өртээн төлээн боор силер. 

Ынчангаш, чээлини баш удур хаапкан болзуңарза, арткан үе дээш страховкаңар өртээн эгидип ап болур силер.

Эгидерде сбербанкыже чеде бергеш страховка эгидер кылдыр билдириишкинден бижип каар силер. Чээли керээзин ап алыр болзуңарза, билдириишкин киирери белен болур.

Чижээлээрге, 50 муң акшаны 1 чыл ишти алган-дыр силер, 12 айның страховказының өртээ 5 муң акша болган. Чартык чыл дургузунда чээлини хаап каапкан силер, ынчаарга арткан 6 айның страховказын дедир билдириишкин бижип тургаш эгидип ап болур силер.

bodal 01 Апр, 14 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...