• Бүрүткел

Чээли акша дугайында айтырыг

0 бадылал
Экии! Кайыын % акша чээп ап болурул? Өөредилгем өртээн төлээр акша четпейн турар аан. Moneyman, Ezaem ден канчаар чээли ап болурул. Мен долдурарымга хей аан, дузалап көрүңерем, чонум!!!
Мейли 28 Фев, 15 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Экии! Айтырыыңарга хамаарышкан Bodal.Ru - нуң немелде проектизи бар: http://san.bodal.ru - ында үр эвес үе тургузунда % акша чээп алыр аргаларны чыып каан бис. Moneyman, Ezaem база аразында бар, олардан аңгы өске займнарны база сонуургап көрүңер.

Чүгле микрозайм (до зарплаты) акшаландырыышкыны улуг % деп чүвени сагындырып тур бис. Өске улуска форма(заявка) долдурбайн, чүгле шыдаар шаавыс-биле консультация кылып турар бис. Бир эвес форма(заявка) долдуруп билбес болзуңарза үеңер чарып турбайн өске аргаларны дилээрин сүмелээр-дир бис. 


https://vk.com/sanbodal - консультант

Саң Бодал 28 Фев, 15 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...