• Бүрүткел

Тыва дылда кадыг демдек-биле бижиир 9 сөстү сагындырып, айтып бериңерем?

+1 бадылал
admin 14 Май, 15 айтырыг салдынган
Үлежир:

2 харыы

0 бадылал
 
Эң эки харыы
  1. Аът
  2. Оът
  3. Эът
  4. Каът
  5. Дүъш
  6. Чаъс
  7. Чүък
  8. Чөъп
  9. Аъш-чем. 

Бо альбомда чуруктарны база сонуургаңар: http://bit.ly/1AYPWHL

admin 14 Май, 15 харыылаттынган
0 бадылал

Алимаа Монгуш

Чаъс, чүък, дүъш, чөъп, аъш-чем деп бо 5 сөске чогаадылга кожумаа немежирге, ъ биживес.

Чижээ: частыг хүн, чүктешки, дүштээр, чөптүг, аштыг-чемниг.

Аът, эът, оът, каът деп 4 сөске кандыг-даа кожумак немежирге, кезээде ъ бижиир.

Тыва дылда өк-биле адаар ажык үннерлиг сөстер дыка хөй. Ыт, ок, кыш, бөрт дээн ышкаш. Ынчалза-даа доктааткан дүрүмнерге чагыртыр апаар бис. Школа программазында бо темага хамаарыштыр тайылбыр ажылын эки чорудар болза эки-дир.

admin 14 Май, 15 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...