• Бүрүткел

Тывада кандыг ОМС компаниязы ажылдап турарыл?

0 бадылал
admin 12 Янв, 17 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
 
Эң эки харыы

Амгы үеде "РГС-Медицина" (http://www.rgs-oms.ru/) ажылдап турар, ооң мурнунда ажылдап турган "Капитал" РГС-Медицинага катчы берген.

Өске хоорайда болзуңарза РГС-Медицина таварыштыр поликлиникаңар солуп ап болур силер.

ООО «РГС-Медицина»

ВНИМАНИЕ! ЗАВЕРШЕНА РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЗАО «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».

С 01 августа 2016 года ЗАО «Капитал Медицинское страхование» реорганизовано путем присоединения к ООО «РГС-Медицина». В соответствии с действующим законодательством, ООО «РГС-Медицина» является универсальным правопреемником ЗАО «Капитал Медицинское страхование», граждане, застрахованные в присоединенной компании являются застрахованными лицами ООО «РГС - Медицина».
http://www.kms-oms.ru/

admin 12 Янв, 17 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...