• Бүрүткел

Сбербанктан чээлимни офис барбайн канчалдыр төлеп болур мен?

+1 бадылал
bodal 04 Апр, 14 айтырыг салдынган
bodal 04 Апр, 14 этинген
Үлежир:

1 Харыы

+1 бадылал

Чээлини боттары ап турар кылдыр кылдырарда 2 базым херек.

  1. Сбербанкче баргаш УДБО (Универсанльный Договор Банковского Обслуживания) билдириишкинин киирип каар силер.
  2. Оон чээли акшазын "вклад" азы картадан уштур кылдыр билдириишкинден бижип каар силер.

 

Чээли төлээр кылдыр аңгы вклад ажыдып алганы дээре. Оон ол вкладче Сбербанк-Онлайн таварыштыр акшаны суп каарга чедер. Чээли казыыр хүнүнде сбербанк боду тыртып апаар.

 

Картадан төлээр болзуңарза, база-ла аңгы сберкарта ажыдып алганы дээре. Эң бөдүүнүн шилип алыңар. Интернеттен санажып болбас кылдыр.

Эптиг талазы: 

  • Картаңарче акшаны банкоматтан суп болур
  • Азы өске картадан смс-биле акша чоргузуп болур

 

Багай талазы:

  • Картадан акшаны оорлап апарып болур. Сбербанкта карта страховказы бар, чылда 700 акша хире. Ынчалза-даа ол картага дыка хөй акша тутпас болза эки. Улуг дизе кредидиңер төлээр акшаның 2 каттап хөй акша тудары чедер.

 

bodal 04 Апр, 14 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...