• Бүрүткел

Сбербанк картазынче онлайн заявка кылган мен. Ам паспортуг чедип кел дээн. Одобрен бооп турары ол бе?

0 бадылал

Экии,

Эргим чонум! Мен шуут билбейн тур мен. Тайылбырлап берип көрүңерем. Диледим.

Мен интернеттен онлайн-заявка октапкан мен, сбербанкче, кредитная карта алыр дээш. Оон банктан 3 хире хонгаш долгап кээш, Кызылга паспорттуг чеде бээр силер дидир. Ол кандыг болуп турары ол? Одобрен бе? Азы чок бе?

Экии,эргим чонум!мен шуут билбейн тур мен.тайылбырлап берип корунерем.диледим.мен интернеттен онлайн-заявка октапкан мен сбербанкче,кредитная карта алыр дээш.оон банктан 3 хире хонгаш доглап кээш,Кызылга паспорттуг чеде бээр силер дидир.ол кандыг болуп турары ол?одобрен бе? азы чок бе?

Үндезини: http://vk.com/wall-50945454_1134126
bodal 06 Апр, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Ийе, кредитная картаны бээр болган дыр. Чогум одобренный болза, ыяп Кызыл барып турганы ажыы чок. Отделение бүрүзүнде паспортуг чеде бээриңерде хынаптар, силерниң адыңарга одобренный кредитная карта бар чогун.

8 800 555-55-50 дугаарче долгапкаш таптыг айтырып көрүңер

Кызылда кол отделенияның адрези:

Кызылское отделение №8591

Реквизиты:

БИК 040407627

Кор. счет 30101810800000000627

Телефон:

по обсл.ФЛ - (800)1000034


http://www.sberbank.ru/tuva/ru/about/today/oib/

bodal 06 Апр, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...